Ular ketar uyquga (bolalar uchun she’r)

Ota bugun bozordan,
Gilos olib kelibdi.
Qizi esa yeb undan,
Birdan «sirli» kulibdi.

Nega otajon, axir,
Qishda gilos pishmaydi.
Pishsa xam biz bexabar,
Dasturxonga tushmaydi.

Otasi der: Aslida,
Aslo tushma qayg‘uga,
Dam olganday biz tunda,
Ular ketar uyquga.

Abdulla Pulatov

Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.

«Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF