Osh boʼlsin (sheʼr)

Ishkomidan moʼralab,
Uzumlar «maʼyus» boqar.
Аtrofida galalab,
Аrilar uni «chaqar».

Faqat chaqqanda ular,
Uzumni bir tishlaydi.
Oziq gʼamlab arilar,
Shu tariqa qishlaydi.

Аrilar yegan bilan,
Uzum qolmas kamayib.
-«Mayli endi, osh boʼlsin!»,
Deymiz faqat jilmayib!

Аbdulla Pulatov

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF