Olislardan «Volga» kelar… (xazil sheʼrlar — prikollar)

Olislardan kechikib,
Olga kelar ichikib.
Tagida bor «Volga»si,
Yoʼq «pravo», maskasi.
Yangi mashinalarni,
Eski mashinalarni,
Qoldirar ortda «Volga»,
Rulda albatta Olga.
Oʼn yettida yoshlari,
Payvastadir qoshlari.
Xusnu-jamol boricha,
«Pravo» yoʼq xozircha.
Onam aytardi menga,
Kutib olgin Olgani.
Gulni berib qaytanga,
(Egallab ol «Volga»ni).
Uyga kelgan chogʼingda,
«Volga»ni qoʼy «garaj»ga.
Olьgani aldaginda,
(Oʼxshatasan «miraj»ga).
Olislardan xayallab,
«Volga» kelar bovillab.
Unda Olga lovillab,
«Volga»sida shovullab,
Uchib kelmoqda, ammo,
Yana «pravo» muammo!…
Yangi mashinalarni,
Eski mashinalarni,
Qoldirar ortda «Volga»,
Rulda biz bilgan Olga.
Endi oʼttizda yoshi,
Sal-pal toʼkilgan qoshi.
Qoshning oʼrtasi tugun,
«Pravo» yonda bugun.
«Volga» eskirdi — «brak»,
Guldastadan yoʼq darak!…

«Издалека долга — Волга»

Издалека долго,

Ко мне едет Ольга,

У нее есть «Волга»,

«Маска» и «право» — нет.

Среди машин старых,

Среди машин новых,

Едет моя «Волга»,

А за рулем Ольга!

У неё право нет,

Ей всего семнадцать лет.

И сказала мать,

Встречай её сынок.

Быть может ты опять,

Подаришь ей цветок.

Когда придёшь домой,

Припаркуйте «Волгу».

И в ладонях той,

Поднимите Ольгу.

Если скажеть «ой»,

Опустите Ольгу!…

Издалека долго,

Ко мне едет Ольга.

А под нее «Волга»,

«Маска» и «право» нет.

Среди машин старых,

Среди машин новых,

Едет моя «Волга»,

А за рулем Ольга,

А она сдала «тест»,

И теперь «право» есть.

Ей уже тридцать лет,

Но теперь букета нет!…

«From afar debt — Volga»

From afar for a long time

Olga is coming to me,

She has a Volga,

«Mask» and «right» — no.

Among old cars

Among the new cars

My «Volga» is going,

And Olga is driving!

She has no right

She is only seventeen years old.

And the mother said,

Meet her son.

Maybe you are again

Give her a flower.

When you come home

Park the Volga.

And in the palms of the one

Pick up Olga.

If you say «oh»

Put Olga down! …

From afar for a long time

Olga is coming to me.

And under it «Volga»,

«Mask» and «right» no.

Among old cars

Among the new cars

My «Volga» is going,

And Olga is driving,

And she passed the «test»

And now the «right» is there.

She is already thirty years old

But now there is no bouquet! …

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF