Xasis va ziqna… (Xazil sheʼrlar — prikollar)

-«Doʼstim menga ayt qani,
Xasis bilan ziqnani,
Boʼlarmikan farqlasa,
Taxlil qilib, sharxlasa?…»
-«Qaxraton qishda xasis,
Qorni qiladi «aziz».
Oʼsha qorni ziqnalar,
«Аsray» olmay qiynalar.
Oz koʼrinib koʼziga,
Ravo koʼrmas oʼziga,
Tekin boʼlsa xam narxi.
Shudir ularning farqi!…»

«Крохобор и Скупой»

-«Крохобор и скупой,
У них разница какой?…
Можно ли их различать?
Если сможешь отвечать!»
-«Ну, так скажем, скупой
Снегом «дорожить» зимой.
А крохобор, куда хуже,
Снегом «торгует» тоже.
Хотя снег «бесплатный»,
Для себя — сделал «платный»!
Отличие вот такой,
Нет секрета не какой!…»

«Krokhobor and the Miser»

«Tiny and stingy,
What difference do they make? …
Can you tell them apart?
If you can answer! «
«Well, let’s say, stingy
Snow «cherish» in winter.
And the little bitter, much worse,
Snow «trades» too.
Although the snow is «free»
For myself — made «paid»!
The difference is this,
There is no secret! … »

Аbdulla Pulatov

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF