Sabab… (sheʼr)

Itning vaʼfodorligi,
Qissalarda bitilgan.
Uning fidokorligi,
Doim taʼrif etilgan.

Shunday jonivor nega,
Qopagʼondir baʼzida?
Аsosiy sabab bunga,
Insonlarning oʼzida!…

Аbdulla Pulatov

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF