Birgalikda to‘g‘rilab… (Xazil she’rlar — prikollar)

-«Bu qanday she’r, sayoz, ma’nosiz,
Bunday she’rga qog‘oz xam esiz!
Yaxshi asar chiqsin saxnaga,
Kulgi bo‘lmay mexnat axliga!…»
-«Kechirasiz, xo‘jayin, axir
She’rni yozgan, o‘g‘lingiz Toxir!…»
-«Shundaymidi, aytdima nega,
Bu she’r ichki tuyg‘uga ega.
Osmon o‘par bino xam bilsang,
Erdan boshlanadi, olib qarasang!
Birgalikda uni to‘g‘rilab sekin,
Qaytadan qo‘yinglar, saxnaga lekin!…»

-«Что за стихи, смысла даже нет,

И таких стихов. не видел свет.

Пусть хороший стих, увидеть сцену,

Зрители ценят, эту перемену!».

-«Извиняюсь,сразу, вед эти стихи,

Вашего милого, сыночка «грехи»!».

-«Ах, что разве так ли. я не ожидал.

Но такие стихи, я бы поддержал!

Потому что даже, большой минарет,

С нуля стартует, эта не секрет!

Корректируйте вы, вместе стишок,

А иначе я вас, сотру в порошок!…»

«What kind of poetry, it doesn’t even make sense,

And such verses. did not see the light.

Let a good verse, see the scene,

The audience appreciates this change! «

«I apologize, right away, I ved these verses,

Your dear son «sins»! «

«Ah, didn’t I expect.

But such verses, I would support!

Because even, a large minaret,

Starts from scratch, this is not a secret!

Correct you, together the rhyme,

Otherwise I will grind you into powder! … «

Аbdulla Pulatov

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF