Ishlamagan kallamiz…(Xazil sheʼrlar — prikollar)

Uchrashdilar ikki qalin dugona,

Аxir emas bir-biriga begona.

Bir necha yil koʼrishmasdan yurdilar,

Va nixoyat mana davra qurdilar.

Gaplar ancha qolgan ekan yigʼilib,

Biri dedi, dugonaga kerilib:

-«Dugonajon, eslasam kunlarimiz,

Ishlamagan ekan sira kallamiz!

Shunday imkoniyatlarni berib boy…»

Shu payt eri kulib, unga dedi:-«Xoy!,

Daraxt bejiz qimirlamas shamoldan,

Ishlamagan ekan kallang avvaldan!…»

Встретились две подруги,

Подключились к ним супруги.

Подружки не встретились давно,

Это не преграда все равно.

А беседа была прекрасный,

Тема ихней беседы — разный,

Одна из них сказала вдруг:

-«Жизнь прекрасен, посмотри вокруг,

Подружка, ты помнишь или нет,

Шансов было много, не секрет.

Нет у меня на это слова,

У нас была, «бум-бум» — голова!»

Что сказали супруги тогда:

-«Башка у вас, «бум-бум» как всегда!»…

Two friends met

The spouses joined them.

Girlfriends have not met for a long time

It’s not a barrier anyway.

And the conversation was wonderful

Their topic is different conversations,

One of them said suddenly:

«Life is beautiful, look around,

Girlfriend, do you remember or not

There were many chances, no secret.

I have no word for this,

We had a boom boom head! «

What the spouses said then:

«You have a head,» boom-boom «as always!» …

Аbdulla Pulatov

  • Materiallar faqat shaxsiy maqsadlarda foydalanish uchun: Materiallardan tijorat maqsadlarida foydalanish, tarqatish qonun bilan taqiqlanadi.
  • «Mualliflik xuquqi va turdosh xuquqlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni: № 42 son, 20 iyun. 2006 yil.

© MUALLIF